Lietuvos Respublikos Muitinė - palaikų pargabenimas

Teksto dydis:

Užsienio valstybėse mirusių Lietuvos Respublikos piliečių, užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės palaikus parvežti į Lietuvą galima tik gavus Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos (toliau – konsulinė įstaiga), akredituotos tai valstybei, kurioje mirė asmuo, leidimą ir pagal tos valstybės nustatytą tvarką. Jeigu užsienio valstybėje, kurioje mirė asmuo, nėra akredituotos konsulinės įstaigos, leidimą mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą išduoda artimiausia konsulinė įstaiga arba konsulinė įstaiga, kuriai pavesta suteikti konsulinę pagalbą Lietuvos Respublikos konsulinio statuto nustatyta tvarka. Išskirtinais atvejais leidimą mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą gali išduoti ir kita konsuline įstaiga. Leidimas turi būti vežamas kartu su karstu.

Leidimo užsienio valstybėse mirusių Lietuvos Respublikos piliečių, užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės palaikus parvežti į Lietuvą, kai palaikai parvežami karste, išdavimo tvarka reglamentuojama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-755/V-106 patvirtintame Leidimo mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą išdavimo tvarkos apraše (Žin., 2006, Nr.101-3921).

Kremuotų palaikų vežimui urnoje jokie specialūs reikalavimai netaikomi.

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoto leidimo mirusiojo palaikams parvežti karste nereikia, jeigu pilietis mirė vienoje iš valstybių, prisijungusių prie Europos Tarybos 1973 m. spalio 26 d. Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo (Žin., 2009, Nr. 101-4214).

Susitarimo pagrindu kompetentingos valstybės institucijos, kuriose mirė užsienietis, išduoda specialų laissez-passer dokumentą. Gabenant palaikus su šiuo dokumentu nei paskirties valstybė, nei tranzitinė valstybė, jeigu jos yra prisijungusios prie šio Susitarimo, nereikalauja jokių papildomų duomenų.

Mirusių Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos piliečių, užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės palaikai vežami į užsienio valstybes tose valstybėse nustatyta tvarka.

Jeigu įtariama, kad karste gabenami ne tik palaikai, karstas gali būti atidarytas, dalyvaujant Vidaus reikalų ministerijos, muitinės įstaigos, per kurią gabenami palaikai, atstovams ir Visuomenės sveikatos centro apskrityje ar jo filialo gydytojui epidemiologui, kurie surašo palaikų patikrinimo aktą.

Daugiau informacijos rasite Valstybės sienos apsaugos tarnybos svetainėje.

Informacija atnaujinta: 2013-02-01


Informacijos šaltinis : Lietuvos Respublikos Muitinė - www.cust.lt