Valstybės Sienos Apsaugos Tarnyba - Mirusiųjų palaikų parvežimas į Lietuvą

Teksto dydis:

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys mirusių asmenų palaikų parvežimą į Lietuvą, yra:

Jeigu palaikai parvežami karste:

  • Palaikai ritualinių paslaugų biure turi būti įdedami į dvigubą karstą;
  • Vidinis karstas turi būti metalinis, hermetiškai uždarytas;
  • Vidinio karsto dugne turi būti ne mažesnis kaip 5 cm hidroskopinės medžiagos su antiseptiku (pjuvenų, durpių, medžio anglies) sluoksnis;
  • Vidinis (metalinis) karstas turi būti įdėtas į medinį, hermetiškai uždarytą ir metalinėmis juostelėmis sutvirtintą ir užantspauduotą karstą.

Jeigu palaikai kremuojami:

  • Kremuoti palaikai įdedami į urną;

  • Urna užlituojama;

  • Kremuotiems palaikams vežti urnoje jokie specialūs reikalavimai netaikomi.

Asmenų, mirusių nuo pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, palaikų vežimą transporto priemonėmis, jų įvežimą į Lietuvos Respubliką ir išvežimą iš jos, laidojimą ir perlaidojimą reglamentuoja pirmiau nurodytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 494.

Palaikai gali būti gabenami visų rūšių transportu. Muitinės įstaigoje karstas (urna) neatidaromas, jeigu nėra pagrindo įtarti, kad gabenami ne tik palaikai.

Jeigu yra pagrindas įtarti, kad karste (urnoje) gabenami ne tik palaikai, karstas (urna) gali būti atidaromas, dalyvaujant Vidaus reikalų ministerijos ir muitinės įstaigos atstovams ir surašant patikrinimo aktą.


Informacijos šaltinis : VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos - http://www.pasienis.lt